Εμβολιασμένα Σπορόφυτα


Υπό τις πιο αυστηρές συνθήκες υγιεινής γίνεται με μεγάλη ακρίβεια ο εμβολιασμός των λαχανικών με ποσοστό επιτυχίας μεγαλύτερο του 98%.

Εφαρμόζουμε την τεχνική του πλάγιου εμβολιασμού ή αποκεφαλισμού η οποία δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν όλα τα αγγεία του υποκειμένου και του εμβολίου καθώς γίνεται πλήρη συνένωση των δύο φυτών σε αντίθεση με άλλες τεχνικές.

Παραδίδουμε στον καλλιεργητή ένα ποιοτικότερο και απαλλαγμένο από παθογόνα φυτό, αφού δεν υπάρχουν εκτεθειμένες πληγές.

Με συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού από ειδικευμένες εταιρείες του εξωτερικού είμαστε σε θέση να παράγουμε ποιοτικά εμβολιασμένα φυτά και να εκτελούμε τις παραγγελίες με συνέπεια και αξιοπιστία.

Διαθέτουμε τα εξής εμβολιασμένα σπορόφυτα:

  Αγγούρι
  Καρπούζι
  Τομάτα
  Μελιτζάνα
  Πεπόνι